Putovné Planetárium / Utazó Planetárium

  • Planetarium shows 2015 - specific

  • Planetarium shows 2015 - general for adults and child (3+)

Contact:

Putovné Planetárium

Putovné Planetárium - Travelling Planetarium - Mobile Planetarium Budapest - / "Utazó Planetárium" /
„Nebo rozpráva“ - Vesmír na dosah ruky
>>> Prezentácia nášho planetária <<<<

Rozličné zaujímavé a niekedy dokonca aj hrozivé nebeské javy a úkazy oddávna priťahujú pozornosť aj tých z nás, ktorí sa inak pravidelne nezaoberáme pozorovaním vesmíru. Ľudstvo si už v ranej fáze svojej histórie všimlo kométy a ohňové gule. Pozorovanie hviezdneho neba nad nami aj v súčasnosti predstavuje vynikajúcu zábavu počas jasných i tmavých nocí.
Digitálne planetárium umožňuje spoznať jednotlivé nebeské úkazy a taktiež pochopiť prírodné zákony, ktoré sú v ich pozadí. Naše predstavenia sme zostavili v duchu programov tradičných planetárií, t. j. prezentujeme hviezdne obrazy, planéty, pohyb týchto telies, potom sa bližšie pozrieme na to, ako sa mení vzhľad hviezdneho neba z rozličných bodov našej planéty alebo ako na tento obraz vplýva časový faktor a pohyb rozličnými smermi. Okrem toho s pomocou digitálnej techniky dokážeme doplniť repertoár aj o celopriestorové (tzv. fulldome) filmy, ktoré vedia obsiahnuť celú kupolu, ako aj o trojrozmerné filmy a úryvky z nich. Takto dokážeme zvýšiť pútavosť našich predstavení. Primárnym cieľom nášho putovného planetária je však popri premietaní rozličných zaujímavostí hlavne vzdelávanie a osveta. Tento aspekt sme zohľadnili pri zostavení jednotlivých predstavení.

Komu odporúčame naše programy?

Vopred zostavené tematické alebo naživo hovorené programy dokážu poskytnúť zážitok pre všetky generácie.  
Škôlkarom a žiakom prvého stupňa odporúčame dobrodružstvá malej víly Lany a chlapčeka-škriatka Mana vo svete planét a iných hviezdnych obrazov.
Pre stredoškolákov pripravujeme individuálne programy, ktoré jednak nadväzujú na učebné osnovy, jednak priblížia menej známe fakty o slnečnej sústave, hviezdach alebo vzdialených hviezdnych hmlách.
Záujemcom z radov dospelých odporúčame tie naše programy, ktoré podrobne priblížia konkrétne vybrané témy, ktoré celkovo zaujímajú ľudí – napríklad problém čiernych dier, svetelného znečisťovania, prítomnosti vody na Marse atď.
Rodinám vieme poskytnúť jednak rozprávkové, jednak vážnejšie predstavenia, ktoré obe nielen zabavia, ale zanechajú v divákoch aj hlboký dojem.

Okrem vopred zostavených tematických programov existuje aj možnosť zostaviť program podľa individuálnych požiadaviek. Kolektív putovného planetária totiž verí, že astronomické kapitoly predmetov zemepis a fyzika je možné vyučovať podstatne efektívnejšie a záživnejšie namiesto učební skôr v prostredí planetária s pomocou digitálnej techniky. Hovorené prednášky určené školám realizujú diplomovaní hvezdári, ktorí prirodzene vedia zodpovedať aj prípadné otázky z publika.

Aké prezentačné balíky vieme poskytnúť?

Putovné planetárium organizuje po celej krajine pol- aj celodenné prezentácie, v závislosti od objednávky. Môže ísť rovnako o vopred pripravené, ako aj špeciálne vytvorené programy.
Naše balíkové prezentácie odporúčame vzdelávacím inštitúciám, kultúrnym domom, samosprávam, ale v prípade potreby aj pre individuálne podujatia.
Počas celodenného programu vieme zabezpečiť 10 až 12 prezentácií za sebou, každú približne pre 25-27 osôb, čo znamená, že počas jedného dňa si program nášho planetária môže pozrieť približne 200 až 300 osôb.  
Vopred zostavené programy trvajú 30-35 minút, lebo podľa našich skúseností takto dlho vieme upútať pozornosť divákov sediacich v publiku. Na požiadanie však vieme jednotlivé prezentácie skrátiť alebo rozšíriť.
V prípade objednávky zabezpečíme dopravu kupoly a iných zariadení na miesto, a môžeme zorganizovať prezentáciu vopred zostavených alebo individuálne upravených programov aj pre viaceré vekové skupiny s rozličným tematickým zameraním.
Popri našich programových balíčkoch vie putovné planetárium zabezpečiť aj hvezdárske prednášky. Po prednáškach existuje možnosť diskusií za okrúhlym stolom pod vedením odborne pripravených astronómov. Tieto prednášky môžu byť tematicky široké – od problematiky sférickej astronómie, cez astrofyziku až po galaktickú astronómiu. Môžu byť však venované aj najnovším výsledkom astronómie.